Sikkervej.dk

Aktuel status

1686816869168701687116872168731687416875

Læs mere om vintersti- og vejklasser

På kortet vises med en rød linje, hvor vi er igang med at bekæmpe sne og is.
minrute
Vejstatus
Historik
Angiv start (A) og slut (B) for din rute
som vejnavn og -nummer.
Den valgte rute vises med en blå linje.

Vælg den periode og den vejtype som du vil se status for.
Enten, hvor vi er i gang med at rydde eller hvor vi har ryddet inden for de sidste 4 eller 12 timer.
Vejstatus vises med en rød linje.